Wnioski

Wnioski do pobrania

Do wniosku należy dołączyć oryginał tytułu wykonawczego zgodnie z art. 776 i 777 kpc:

art. 776 kpc

Podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności […]

art. 776 kpc

Tytułami egzekucyjnymi są: orzeczenie sądu prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, jak również ugoda zawarta przed sądem; orzeczenie referendarza sądowego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, wyrok sądu polubownego lub ugoda zawarta przed takim sądem; ugoda przed mediatorem, inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej; akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek […]

Wniosek o wszczęcie egzekucji

Wniosek egzekucyjny o eksmisję oraz egzekucję świadczenia pieniężnego

Wniosek o dokonanie spisu inwentarza

Wniosek o doręczenie

Wniosek o egzekucję alimentów

Wniosek o egzekucję podwyższonych / obniżonych alimentów

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego

Wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości

Wniosek o wydanie zaświadczenia o bezskuteczności

Wniosek o zabezpieczenie roszczenia

Pełnomocnictwo

Oświadczenie o otrzymaniu od dłużnika wpłaty bezpośredniej

Oświadczenie o stanie majątkowym dłużnika

Oświadczenie o wyborze komornika art.10

Dane kancelarii

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorlicach Cezary Błażowski
Kancelaria Komornicza nr I w Gorlicach
ul. Legionów 12/6A, 38-300 Gorlice

 

Kontakt

Kontakt możliwy w godzinach pracy Kancelarii Komornika pod numerem telefonu 18 353 10 84 oraz poprzez adres mailowgorlice@komornik.pl

Godziny otwarcia

Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Godziny przyjęć

Komornik przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach od 9:00 do 12:00 oraz od 14:00 do 15:00 

Godziny przyjęć

Komornik przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach od 9:00 do 12:00 oraz od 14:00 do 15:00 

Spłata zadłużenia

Wpłat można dokonać przekazem pocztowym lub przelewem elektronicznym na następujący numer konta:

Santander Bank Polska S.A. 65 1090 0088 0000 0001 4159 0136

Adres

ul. Legionów 12/6a
38-300 Gorlice

Kontakt

18 353 10 84
gorlice@komornik.pl

 

Identyfikatory

ID E-sąd: 944
ePUAP:
/KS_Cezary_Blazowski/ezbiegi

Strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.