Komornik Sądowy Cezary Błażowski

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorlicach Cezary Błażowski Kancelaria
Komornicza Nr I w Gorlicach
ul. Legionów 12/6A, 38-300 Gorlice

Witamy

Witamy na stronie Kancelarii Komorniczej Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gorlicach Cezarego Błażowskiego

Kancelaria Komornicza Cezarego Błażowskiego mieści się przy ulicy 11 Legionów 12/6A, w Gorlicach. Komornik przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach od 9:00-12:00 i 14:00-15:00 

Kontakt możliwy w godzinach pracy Kancelarii Komornika pod numerem telefonu 18 353 10 84 oraz poprzez adres mailowy gorlice@komornik.pl

Spłata zadłużenia

 

Wpłat można dokonać przekazem pocztowym lub przelewem elektronicznym na następujący numer konta:

Santander Bank Polska S.A. 65 1090 0088 0000 0001 4159 0136  w tytule przelewu koniecznie należy podać sygnaturę GKM / KM / KMS / KMP oraz imię i nazwisko lub nazwę dłużnika

Wpłat można również dokonać w kasie Kancelarii Komornika Sądowego Cezarego Błażowskiego w godzinach jej pracy.

DLA WIERZYCIELA

Jeśli jesteś wierzycielem, kliknij aby przeczytać ważne informacje

POBIERZ WNIOSKI

Jeśli chcesz założyć sprawę u Komornika wypełnij odpowiedni wniosek

DLA DŁUŻNIKA

Jeśli jesteś dłużnikiem, kliknij aby przeczytać ważne informacje

SPŁAĆ ZADŁUŻENIE

Dowiedz się w jaki sposób możesz spłacić swoje zadłużenie

Dostępy Komornika

Ognivo – Za pomocą tego systemu komornik ma możliwość ustalenia czy dłużnik posiada rachunki bankowe. Obecnie dostęp obejmuje 32 banki typu, PKO BP SA, Alior Bank, ING Bank Śląski itd… oraz 133 banki spółdzielcze. Lista banków na bieżąco się powiększa i jest systematycznie aktualizowana. Zapytania w tym systemie są dodatkowo płatne.

Elektroniczne Księgi Wieczyste – Pozwalają autorytatywnie ustalić, komu i jakie przysługują prawa do danej nieruchomości. Instytucja ksiąg wieczystych jest wspólna dla rodziny kontynentalnych systemów prawnych, choć ustrój ksiąg wieczystych w poszczególnych krajach znacząco się różni

E-Sąd – Za pomocą tego systemu uzyskuje się nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, gdzie kolejnym krokiem jest możliwość złożenia wniosku egzekucyjnego w formie elektronicznej.

Pue Zus – Zapytania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w formie elektronicznej, za jego pomocą komornik ustala miejsce zatrudnienia dłużnika lub prowadzoną działalność gospodarczą.

CEIDG – Centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej – w tym systemie komornik jest w stanie sprawdzić czy dany dłużnik posiada działalność gospodarczą. Zapytanie w systemie CEIDG jest bezpłatne.

ePUAP – Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej – Za pomocą tego systemu komornik może przyspieszyć korespondencję z urzędami gdyż odbywa się ona elektronicznie.

Cepikjest to system obejmujący bazę danych zawierającą dane i informacje o pojazdach, ich właścicielach. Za jego pomocą komornik uzyskuje czy dłużnik jest właścicielem pojazdu mechanicznego. Zapytanie jest bezpłatne.

Adres

ul. Legionów 12/6a
38-300 Gorlice

Kontakt

18 353 10 84
gorlice@komornik.pl

 

Identyfikatory

ID E-sąd: 944
ePUAP:
/KS_Cezary_Blazowski/ezbiegi

Strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.