II licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej drewnianym budynkiem mieszkalnym (parterowy, częściowo podpiwniczony o pow. użytk. 87,74 m2), działka ewid. nr 262/3 o pow. 0,3015 ha położonej w miejscowości Szalowa, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gorlicach o nr KW NS1G/0006942/9.

Sprawa KMP 74_09