I licytacja nieruchomości opisanej jako nieruchomość gruntowa zabudowana murowanym budynkiem mieszkalnym – jednorodzinnym, wolnostojącym, parterowym z poddaszem o pow. użytkowej 248,54,71 m2 działka ewid. nr 240/1 o pow. 0,1845 Ha położonej w miejscowości Grybów, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gorlicach o nr KW NS1G/00074969/1.

Sprawa KM 947_16