II licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Szymbark, działka ewid. o nr 1642/2 o pow. 0,1383 ha
(w KW widnieje błędny zapis pow. 0,1400 ha) posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gorlicach o nr KW NS1G/00036386/2

Sprawa KMP 27_11