I licytacja nieruchomości zabudowanej drewnianym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym (pow. użytkowa 102,48m2), położonym na działce ewid. nr 28/4 o pow. 0,50 ha w miejscowości Smerekowiec, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gorlicach o nr KW NS1G/00014571/6.

Sprawa KMP 16_21