I licytacja:

– nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działka ewid. o nr 1173 o pow. 0,6497 ha położonej w miejscowości Binarowa, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gorlicach o nr KW NS1G/00056056/6.
– nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działka ewid. o nr 1179 o pow. 0,3569 ha położonej w miejscowości Binarowa, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gorlicach o nr KW NS1G/00056056/6.
– nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działka ewid. o nr 1186 o pow. 0,2486 ha położonej w miejscowości Binarowa, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gorlicach o nr KW NS1G/00056056/6.
– nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działka ewid. o nr 2645/1 o pow. 0,2412 ha położonej w miejscowości Binarowa, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gorlicach o nr KW NS1G/00056056/6.

Sprawa KMP 112_12