II licytacja nieruchomości

-Nieruchomości opisanej jako dwupokojowy lokal mieszkalny nr 3, stanowiący przedmiot prawa własności usytuowany w murowanym budynku dwukondygnacyjnym zabudowanym w technologii tradycyjnej na parterze o pow. 65,20 m2, na działce ewid. nr 84/4 położonej w miejscowości Libusza, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gorlicach o numerze KW NS1G/00057272/3.

-Udziału 2/38 części w prawie użytkowania wieczystego działki gruntowej niezabudowanej nr ewid. 84/1 o pow.        całkowitej 1,7111 ha położonej w miejscowości Libusza, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale V Ksiąg        Wieczystych Sądu Rejonowego w Gorlicach o nr KW NS1G/00056346/6.

Sprawa KM 921_19