II licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej zamieszkałym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym (wolnostojący, parterowy, częściowo podpiwniczony o pow. użytkowej 88,90 m2) położonej w miejscowości Kobylanka, działka ewid. o nr 1238/3 o pow. 0,5314 ha posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gorlicach o nr KW NS1G/00079280/2.

Sprawa KM 208_22