I licytacja nieruchomości zabudowanej murowanym budynkiem mieszkalnym, wolnostojącym o pow. użytkowej 160,19 m2 położonej w miejscowości Gorlice, opisanej jako działka nr 2584 o pow. 0,0450 ha, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gorlice nr NS1G/00021126/4, stanowiącej własność dłużników po 1/2 części.

Sprawa KM 1322_13