II licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym – wolnostojącym, murowanym, parterowym z poddaszem użytkowym (pow. użytkowa 94,06 m2), opisanej jako działka ewid. nr 1134/5 o pow. 0,0881 ha położonej w miejscowości Szymbark, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gorlicach o nr KW NS1G/00052483/0 (w dziale I KW w dalszym ciągu figuruje nieaktualny wpis jako działka ew. 1134/6, o pow. 0,0900 ha).

Sprawa KM 1018_16