II licytacja nieruchomości nieruchomości gruntowej zabudowanej murowanym budynkiem mieszkalnym (pow. użytkowa 68,78m2) położonej w miejscowości Rożnowice, opisanej jako działka ewid nr. 1266 o pow. 0,0328 ha (zgodnie z aktualnymi danymi Ewidencji Gruntów) posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gorlicach o nr KW NS1G/00061422/1.

Sprawa KM 1011_19