KM 2/20, 21-02-2024 o godz. 11:00 , I licytacja

I licytacja udziału w 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Moszczenica, opisanej jako działki ewid. nr 774,809,819,820 o łącznej – całkowitej powierzchni 3,1374 ha posiadającej założoną księgę wieczystą w...