Kancelaria Komornika Sądowego w Gorlicach

Obszar działania

 

Art.8 ust. 5

 

Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

 

 

 

Art. 8 ust. 6

Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. z 1997 Nr 133, poz. 882 ze zm.)

 

 

Właściwość ogólna obejmuje: miasta: Gorlice, Grybów, Bobowa, Biecz. gminy: Gorlice, Grybów, Bobowa, Biecz, Lipniki, Łużna, Moszczenica, Ropa, Sękowa, Uście Gorlickie.