Kancelaria Komornika Sądowego w Gorlicach

KMP 82/02 23-10-2019 o godz. 11:30 (I LICYTACJA)

I licytacja nieruchomości opisanej jako udział 1/2 części w nieruchomości gruntowej niezabudowanej działki ewid. nr 1209/2, 1209/3, 1214, 1220/5, 1220/6 o pow. 2,2998 ha położonej w miejscowości Gródek, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gorlicach o nr KW NS1G/00076814/4.
 

Sprawa KMP 82_02