Kancelaria Komornika Sądowego w Gorlicach

KMP 77/02 30-10-2019 o godz. 11:00 (I LICYTACJA)

I licytacja nieruchomości opisanej jako nieruchomość gruntowa niezabudowana działka ewid. nr 2264/2, 2265/2, 2268/6 o pow. 0,6081 Ha położonej w miejscowości Lipinki, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gorlicach o nr KW NS1G/00066941/0.
 

Sprawa KMP 77_02