Kancelaria Komornika Sądowego w Gorlicach

KM 884/18 23-10-2019 o godz. 10:30 (I LICYTACJA)

I licytacja nieruchomości opisanej jako nieruchomość gruntowa, zabudowana murowanymi budynkami mieszkalnym i gospodarczym działka ewid. nr 275/3 o pow. 0,5739 ha położonej w miejscowości Korczyna, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gorlicach o nr KW NS1G/00063637/5.
 

Sprawa KM 884_18