Kancelaria Komornika Sądowego w Gorlicach

KM 313/17 30-10-2019 o godz. 10:30 (I LICYTACJA)

I licytacja nieruchomości opisanej jako nieruchomość gruntowa niezabudowana działka ewid. nr 224 o pow. 0,5978 ha położonej w miejscowości Bugaj, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gorlicach o nr KW NS1G/00074581/7.
 

Sprawa KM 313_17