Kancelaria Komornika Sądowego w Gorlicach

KM 1945/12 30-10-2019 o godz. 09:30 (I LICYTACJA)

I licytacja nieruchomości opisanej jako nieruchomość gruntowa niezabudowana działka ewid nr 423/5 o pow. 0,2958 ha  położonej w miejscowości Gorlice przy ul. Bieckiej, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gorlicach o nr KW NS1G/00048521/8.

Sprawa KM 1945_12