Kancelaria Komornika Sądowego w Gorlicach

Uncategorized

KM 582/12 13-08-2019 o godz. 14.00 (II LICYTACJA)

II licytacja zajętych praw majątkowych w postaci akcji zwykłych imiennych serii A od nr 12672779 do nr 12675755 w ilości 2977 Sprawa KM 582_12