Kancelaria Komornika Sądowego w Gorlicach

Nieruchomości

KM 952/18 22-05-2019 o godz. 10:00 (I LICYTACJA)

I Licytacja nieruchomości gruntowej działka ew. nr 2818/1 o pow. 0,0610 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz niewielkim budynkiem gospodarczym położona w miejscowości Gorlice, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gorlicach o nr KW NS1G/00022011/2.   Sprawa KM 952_18