Kancelaria Komornika Sądowego w Gorlicach

Nieruchomości

KM 140/19, dniu 18-12-2019 r. o godz. 11:00 II licytacja

II licytacja nieruchomości opisanej jako lokal stanowiący odrębną nieruchomość – lokal mieszkalny o pow. 60,50 m2 położony w miejscowości Biecz przy ul. Parkowej 10/11, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gorlicach o nr KW NS1G/00076674/0. Sprawa KM 140_19

 

KMP 1/00, 18-12-2019 o godz. 10:30 I licytacja

I licytacja nieruchomości opisanej jako nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym wraz z zabudowaniami gospodarczymi oraz działki niezabudowane działki ewid. nr 2110/1, 2110/3, 2110/4, 2110/5 o pow. 0,4598 ha  położonej w miejscowości Siary, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gorlicach o nr KW NS1G/00004280/6. Sprawa KMP 1_00

 

KM 650/18, 18-12-2019 o godz. 09:30 I licytacja

I licytacja nieruchomości opisane jako udział 3/9 części nieruchomości gruntowej niezabudowanej działki ewid. nr 1084, 1107, 1121, 1407, 1587, 1595 o pow. 1,5935 ha położonej w miejscowości Grybów, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gorlicach o nr KW NS1G/00072709/7. Sprawa KM 650_18

 

KMP 16/13,18-12-2019 o godz. 10:00 I licytacja

I licytacja nieruchomości opisanej jako nieruchomość gruntowa niezabudowana działka ewid. nr 296/2 o pow. 0,0990 ha   położonej w miejscowości Bednarka, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gorlicach o nr KW NS1G/00059172/6. Sprawa KMP 16_13