Kancelaria Komornika Sądowego w Gorlicach

Nieruchomości

KM 1840/10 27-11-2019 o godz. 10:00 (II LICYTACJA)

II licytacja nieruchomości opisanych jako trzy nieruchomości gruntowe pierwsza zabudowana budynkiem mieszkalnym wraz z gruntem działki ewid. nr 566/26 o pow. 0,1279 ha, druga zabudowana budynkiem produkcyjno – gospodarczym i budynkiem gospodarczym wraz z gruntem działek ewid. nr 566/25, 566/27, 566/28, 566/29 o pow. 0,3487 ha oraz trzecia nieruchomość gruntowa niezabudowana działka ewid. nr 306 […]

 

KMP 156/02 27-11-2019 o godz. 11:00 (II LICYTACJA)

II licytacja nieruchomości opisanej jako nieruchomość gruntowa działka ewid. nr 1655 o pow. 0,1331 ha zabudowana murowanym budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 137,17 m2, murowano-drewnianym budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 172,91 m2 położonej w miejscowości Moszczenica, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gorlicach o nr KW NS1G/00024881/5. Sprawa KMP […]

 

KM 943/18 27-11-2019 o godz. 11:30 (II LICYTACJA)

II licytacja nieruchomości opisanej jako nieruchomość gruntowa niezabudowana działka ewid. nr 76/1 o pow. 0,4200 ha położonej w miejscowości Siołkowa, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gorlicach o nr KW NS1G/00082259/0.   Sprawa KM 943_18

 

KM 1655/12 27-11-2019 o godz. 10:30 (II LICYTACJA)

II licytacja prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanych położonych w Gorlicach opisanych jako działki nr: 480/4 o pow. 0,9081 ha, 481 o pow. 1,3431 ha, 482/10 o pow. 0,1862 ha objętych KW nr NS1G/00069441/6. Właścicielem gruntu jest Skarb Państwa a użytkownikiem wieczystym Rafineria Nafty "GLIMAR" S.A. (KRS:0000069432).   Sprawa KM 1655_12

 

KM 854/15 27-11-2019 o godz. 09:30 (I LICYTACJA)

I licytacja nieruchomości opisanych jako nieruchomość gruntowa niezabudowana działka ewid. nr 1265/7 o pow. 0,3203 ha położona w miejscowości Szymbark, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gorlicach o nr KW NS1G/00016778/1 oraz udział 1/2 części nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym działki ewid. nr 1265/11, 1265/12 o pow. 0,1187 ha […]

 

KMP 77/02 30-10-2019 o godz. 11:00 (I LICYTACJA)

I licytacja nieruchomości opisanej jako nieruchomość gruntowa niezabudowana działka ewid. nr 2264/2, 2265/2, 2268/6 o pow. 0,6081 Ha położonej w miejscowości Lipinki, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gorlicach o nr KW NS1G/00066941/0.   Sprawa KMP 77_02

 

KM 313/17 30-10-2019 o godz. 10:30 (I LICYTACJA)

I licytacja nieruchomości opisanej jako nieruchomość gruntowa niezabudowana działka ewid. nr 224 o pow. 0,5978 ha położonej w miejscowości Bugaj, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gorlicach o nr KW NS1G/00074581/7.   Sprawa KM 313_17

 

KM 1945/12 30-10-2019 o godz. 09:30 (I LICYTACJA)

I licytacja nieruchomości opisanej jako nieruchomość gruntowa niezabudowana działka ewid nr 423/5 o pow. 0,2958 ha  położonej w miejscowości Gorlice przy ul. Bieckiej, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gorlicach o nr KW NS1G/00048521/8. Sprawa KM 1945_12

 

KM 825/16 30-10-2019 o godz. 10:00 (I LICYTACJA)

I licytacja nieruchomości opisanej jako spółdzielcze własnościowe prawo do murowanego garażu nr 7 położonego w Gorlicach przy ul. Hallera (osiedle "Korczak") o pow. 16,82 m2, nie posiadające założonej księgi wieczystej natomiast wpisane do rejestru zasobów Spółdzielni "MAŁOPOLSKA" . Sprawa KM 825_16

 

KM 140/19 23-10-2019 o godz. 11:00 (I LICYTACJA)

I licytacja nieruchomości opisanej jako lokal stanowiący odrębną nieruchomość – lokal mieszkalny o pow. 60,50 m2 położony w miejscowości Biecz przy ul. Parkowej 10, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gorlicach o nr KW NS1G/00076674/0.   Sprawa KM 140_19

 

Previous Posts