Kancelaria Komornika Sądowego w Gorlicach

Nieruchomości

KMP 16/13 05-02-2020 o godz. 10:00 (II LICYTACJA)

II licytacja nieruchomości opisanej jako nieruchomość gruntowa niezabudowana działka ewid. nr 296/2 o pow. 0,0990 ha   położonej w miejscowości Bednarka, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gorlicach o nr KW NS1G/00059172/6.   Sprawa KMP 16_13

 

KM 76/19 w dniu 29-01-2020 o godz. 10:30 I licytacja

I licytacja nieruchomości opisanej jako spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o pow. użytkowej 44,40 m2 umiejscowiony na nieruchomości gruntowej działka ewid. nr 2924/9 o pow. 0,2552 ha, lokal położony w miejscowości Gorlice, przy ul. Kopernika 8/76 posiadający założony Zbiór Dokumentów w Spółdzielni Mieszkaniowej"Małopolska. Sprawa KM 76_19

 

KM 1210/18 w dniu 29-01-2020 o godz. 10:00 I licytacja

I licytacja nieruchomości opisanej jako nieruchomość gruntowa zabudowana drewnianym budynkiem letniskowym o pow. użyt. 27,33 m3, działka ewid. nr 116 o pow. 0,8281 ha położonej w miejscowości Grybów, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gorlicach o nr KW NS1G/00049411/1. Sprawa KM 1210_18