Kancelaria Komornika Sądowego w Gorlicach

Nieruchomości

KMP 110/03 31-07-2019 o godz. 10:30 (II LICYTACJA)

II licytacja nieruchomości opisanych jako nieruchomość gruntowa zabudowana murowanym budynkiem mieszkalnym wraz z zabudowaniami gospodarczymi oraz nieruchomości niezabudowane położone w miejscowości Moszczenica, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gorlicach o nr KW NS1G/00018207/2 NS1G/00019851/8 oraz NS1G/00002273/0. Sprawa KMP 110_03

 

KM 215/17 31-07-2019 o godz. 09:30 (I LICYTACJA)

I licytacja nieruchomości opisanej jako udziały po 1/2 części w nieruchomości gruntowej niezabudowanej działka ewid. nr 1725/1 o pow. 0,3300 ha położona w miejscowości Zagórzany, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gorlicach o nr KW NS1G/00074550/1. Sprawa KM 215_17

 

KM 1760/12 31-07-2019 o godz. 10:00 (I LICYTACJA)

I licytacja nieruchomości opisanej jako nieruchomość gruntowa niezabudowana działak ewid. nr 845/2 o pow. 0,4144 ha położonej w miejscowości Moszczenica, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gorlicach o nr KW NS1G/00032777/2. Sprawa KM 1760_12

 

KMP 50/09 24-07-2019 o godz. 10:00 (I LICYTACJA)

I licytacja nieruchomości opisanej jako udział 1/3 w nieruchomości gruntowej niezabudowanej działka ewid. nr 736/7 o pow. 1,0666 ha położonej w miejscowości Kobylanka, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gorlicach o nr KW NS1G/00068074/5. Sprawa KMP 50_09  

 

KM 1828/13 24-07-2019 o godz. 09:30 (I LICYTACJA)

I licytacja nieruchomości opisana jako nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem drewnianym budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym działka ewid. nr 760/1 o pow. 0,5560 ha położonej w miejscowości Wójtowa gm. Lipinki, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gorlicach o nr KW NS1G/00072539/4. Sprawa KM 1828_13  

 

KM 622/18 24-07-2019 o godz. 10:30 (I LICYTACJA)

I licytacja nieruchomości opisanej jako nieruchomość gruntowa niezabudowana działka ewid. nr 147/15 o pow. 0,0900 ha posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gorlicach o nr KW NS1G/00060946/3 oraz udział 1/12 w działce stanowiącej drogę dojazdową działka ewid. nr 147/11 o pow. 0,0800 ha posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale […]

 

KM 582/12 25-07-2019 godz.11:00 (I LICYTACJA)

I licytacja innych praw majątkowych w postaci akcji zwykłych imiennych serii A od nr 12672779 do nr 12675755 w ilości 2977 w kancelarii tut. komornika. Sprawa KM 582_12  

 

KM 206/18 10-07-2019 o godz. 10:00 (II LICYTACJA)

II Licytacja nieruchomości opisanych jako nieruchomości gruntowe niezabudowane: działki ewid. nr 59/29 oraz 667/3 o pow. 2,7100 ha, położone w miejscowości Florynka, posiadające założoną księgę wieczystą w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gorlicach o nr KW NS1G/00090274/0 stanowiące własność dłużnika. Sprawa KM 206_18