Kancelaria Komornika Sądowego w Gorlicach

Nieruchomości

KM 510/18 w dniu 06-05-2020 o godz. 10:00 I licytacja

I licytacja nieruchomości opisanej jako nieruchomość gruntowa niezabudowana działki ewid. nr 243/1 oraz 218 o pow. 0,6200 ha położonej w miejscowości Kunkowa gm. Uście Gorlickie, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gorlicach o nr KW NS1G/00087232/0. Sprawa KM 510_18

 

KM 1284/18 w dniu 01-04-2020 o godz. 09:30 I licytacja

I licytacja nieruchomości opisanej jako nieruchomość gruntowa niezabudowana działka ewid .nr 310/6 o pow. 035,01 ha  oznaczona w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego jak tereny zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności  a w części tereny rolne oraz tereny wód, położonej w miejscowości Łosie, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gorlicach o […]

 

KM 1186/17 w dniu 18-03-2020 o godz. 10:30 I licytacja

I licytacja nieruchomości opisanej jako nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona jako działka ewid. nr 483/3 o pow. 0,4511 ha oraz udział 1/7 części w działkach o nr 483/8 o pow. 0,1331 i działka nr 483/9 o pow. 0,0309 ha  położonej w miejscowości Florynka, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gorlicach […]

 

KM 650/18 w dniu 18-03-2020 o godz. 10:00 II licytacja

II licytacja nieruchomości opisane jako udział 3/9 części nieruchomości gruntowej niezabudowanej działki ewid. nr 1084, 1107, 1121, 1407, 1587, 1595 o całościowej pow. 1,5935 ha położonej w miejscowości Grybów, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gorlicach o nr KW NS1G/00072709/7. Sprawa KM 650_18

 

KM 919/18 w dniu 11-03-2020 o godz. 10:00 I licytacja

I licytacja nieruchomości opisanej jako lokal mieszkalny o pow. 48,50 m2 dwu pokojowy, umiejscowiony na parterze wraz z przynależną piwnica o pow.8,10 m2 położony w miejscowości Gorlice, przy ul. Chopina 19/1 posiadający założoną księgę wieczystą w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gorlicach o nr KW NS1G/00077226/2. Sprawa KM 919_18

 

KMP 88/07 w dniu 11-03-2020 o godz. 10:30 II licytacja

II licytacja nieruchomości opisanej jako nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, działka ewid. nr 28/4 o pow. 0,5000 ha położonej w miejscowości Smerekowiec, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gorlicach o nr KW NS1G/00014571/6. Sprawa KMP 88_07

 

KM 854/15 w dniu 18-03-2020 o godz. 09:30 II licytacja

II licytacja nieruchomości opisanych jako nieruchomość gruntowa niezabudowana działka ewid. nr 1265/7 o pow. 0,3203 ha położona w miejscowości Szymbark, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gorlicach o nr KW NS1G/00016778/1 oraz udział 1/2 części nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym działki ewid. nr 1265/11, 1265/12 o pow. 0,1187 ha […]

 

KMP 16/13 05-02-2020 o godz. 10:00 (II LICYTACJA)

II licytacja nieruchomości opisanej jako nieruchomość gruntowa niezabudowana działka ewid. nr 296/2 o pow. 0,0990 ha   położonej w miejscowości Bednarka, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gorlicach o nr KW NS1G/00059172/6.   Sprawa KMP 16_13

 

KM 76/19 w dniu 29-01-2020 o godz. 10:30 I licytacja

I licytacja nieruchomości opisanej jako spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o pow. użytkowej 44,40 m2 umiejscowiony na nieruchomości gruntowej działka ewid. nr 2924/9 o pow. 0,2552 ha, lokal położony w miejscowości Gorlice, przy ul. Kopernika 8/76 posiadający założony Zbiór Dokumentów w Spółdzielni Mieszkaniowej"Małopolska. Sprawa KM 76_19

 

KM 1210/18 w dniu 29-01-2020 o godz. 10:00 I licytacja

I licytacja nieruchomości opisanej jako nieruchomość gruntowa zabudowana drewnianym budynkiem letniskowym o pow. użyt. 27,33 m3, działka ewid. nr 116 o pow. 0,8281 ha położonej w miejscowości Grybów, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gorlicach o nr KW NS1G/00049411/1. Sprawa KM 1210_18